Elektryk w Krakowie

Elektrycy przy pracy z transformatorem

Elektryk – zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych.

Umiejętności:

 1. projektowanie instalacji elektrycznych, sieci elektrycznych[potrzebne źródło];
 2. montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną;
 3. instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz regulowania parametrów ich pracy;
 4. wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 5. wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw linii napowietrznych i kablowych;
 6. przeprowadzanie konserwacji oraz napraw układów automatyki;
 7. wykonywanie pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywania oceny ich stanu technicznego.

Elektrycy w Polsce

Elektrykiem może zostać osoba, która ukończyła:

 1. szkołę zawodową;
 2. szkołę średnią (technikum) lub
 3. studia wyższe
 4. kwalifikacyjny kurs zawodowy
 5. lub zdobyła odpowiednie uprawnienia w wybranych ośrodkach egzaminacyjnych np. SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) lub SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich). Szczegóły zdobycia tych uprawnień określa Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.                       źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektryk